Polityka polityka prywatności wiadomości e-mail


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

BOTprojekt sp. z o.o.

01-905 Warszawa, ul. Renesansowa 56/51

NIP: 1182090480

REGON: 146430055

KRS: 0000442766

Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: 601 135 098 , bot@botprojekt.com

 3§

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.

 4§

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

 5§

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

 6§

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 7§

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8§

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na kierowaną korespondencję. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi.

 9§

Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 10§

Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pliki cookies


Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Strona internetowa botprojekt.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników portalu. Możecie być pewni że w przyszłości także nie będziemy przetwarzać, udostępniać ani wykorzystywać waszych danych w jakichkolwiek innych celach, niż zwykłe zbieranie statystyk.

Gromadzenie danych nie-osobowych

Podczas użytkowania strony internetowej botprojekt.pl, zbierane są dane nie-osobowe które przeglądarki udostępniają, czyli:

- nazwa i wersja przeglądarki internetowe

- ustawienia języka

- strona odsyłająca

- data i godzina wysłania żądania do serwera

- IP z którego zostało wysłane żądania.

Adresy IP zbierane przez portal nie mają na celu identyfikacji naszych użytkowników, ani nie są nigdzie ujawniane.

 

Pliki Cookies

Na stronie internetowej botprojekt.pl używane są pliki cookies, tzw. ciasteczka – są to małe pliki tekstowe używane do zapisywania pewnych informacji na komputerze Użytkownika. Nie są one niebezpieczne dla Użytkownika ani jego komputera, nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe, ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których potem strona może się odnieść. Pliki cookies  nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzającej witrynę, i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszego portalu oraz forum – za co nie ponosimy odpowiedzialności. Dlatego zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis dom-weselny-stary-mlyn.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała w postaci: 

 cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.botprojekt.pl,

 cache, w celu optymalizacji wczytywania strony,

 etag, w celu optymalizacji wczytywania strony,

 na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies.