Silos na popiół

Opis realizacji

Lokalizacja

Kozienice

Data budowy

2014-2017

Opis realizacji

Żelbetowe, sprężone zbiorniki do magazynowania popiołu lotnego o objętości 3x 20 000 m3. Średnica wewnętrzna komory wynosi 25,8 m zaś wysokość całkowita obiektu wynosi 66 m. Projekt zrealizowany w konsorcjum z EnergomarNord i Instal Warszawa. Inwestycje obsługiwaliśmy od projektu budowlanego po rysunki warsztatowe.